#Дыққат_жаңалық Төлемли-контракт шәртнама қағазын онлайн алыў системасы жаратылды

Төлемли-контракт шәртнама қағазын алыўдағы пайда болып атырған нәўбетлерди кемейтиў ҳәм шәртнама қағазын алыўды аңсатластырыў мақсетинде Қарақалпақ мәмлекетлик университети Информациялық қәўипсизликти тәмийинлеў бөлими баслығы Нукусбаев Наурыз басламасы менен математика факультетиниң студенти М.Қудайназаров тәрепинен төлемли-контракт шәртнама қағазын онлайн алыў системасы жаратылды.

Төлемли-контракт шәртнама қағазын онлайн алыў системасы ҳәзирги ўақытта тест режиминде ислемекте.

Электрон көринистеги шәртнама қағазын алған студент нәўбетке турмастан Қарақалпақ мәмлекетлик университети рәсмий мөрин қойдырған ҳалда онлайн жүклеп алынған төлемли-шартнама қағазын рәсмийлестириўи мүмкин.

Онлайн төлем-контракт шәртнама қағазын алыў ушын туўрыдан-туўры karsu.uz сайтымызга кирип «Төлем-контракт шәртнама қағазын онлайн алыў системасы»   силтемеси арқалы өтип, студент өзиниң Мәмлекетлик тест орайы тәрепинен берилген рухсатнама қағазының ID номерин ямаса Паспорт мағлыўматларын (сериясы ҳәм номерин, AB1234567 көринисинде) киритиўи керек болады.

Кейинги айнада шәртнама түрин көрсетиў керек болады, бунда шәртнама қағазын алыўда еки түрли усыныс бериледи, «Стипендиялы» ямаса «Стипендиясыз».

Керекли шәртнама түрин белгилегеннен соң шәртнама қағазының электрон нусқасы автомат тәризде жүкленеди.

Студентлерге еслетпе ретинде жүклеў бетиниң өзинде де ескертиў көрсетилген, яғный, шәртнама қағазы түри тек ғана бир мәрте көрсетиледи, екинши мәрте жүклениў ўақтында алдынғы белгиленген шәртнама түри бойынша автомат жүкленеди.

Баспасөз хызмети.