Факультетимиздиң Жаслар Аўқамы жетекшиси Мойнақта «ARAL MARATHON» эко-марафонында қатнасып қайтты

Факультетимиздиң Жаслар Аўқамы жетекшиси Қ. Сарсенбаев, Мойнақта 21-22-октябрь күнлери даўамында «ARAL MARATHON» эко-марафонында қатасып атыр.

Кәсиплик тәлими: информатика ҳәм информациялық

технологиялары 3-курс студенти

М. Қудайназаров