Тапқырлығы ушын китаплар менен сыйлықланды

Факультетимиздиң 1-курс студенти Азатова Азада Университет көлеминде өткерилген «Миллионер мен» интеллектуал ойынында берилген 50 тест сораўларының 43 сораўына дурыс жуўап бергенлиги ушын ойын шөлкемлестириўшилери тәрепинен 15 дана китаплар менен сыйлықланды.

Кәсиплик тәлими: информатика ҳәм информациялық

технологиялары 3-курс студенти

М. Қудайназаров