«Китап-қумарлылық» интелектуаллық таңлаў болып өтти

Президентимиз Ш. М. Мирзиёев «Орынларға китап жеткерип бериў жақсы, бирақ оларды оқыў, оқытыў жетерли дәрежеде емес. Жасларымыз арасында бақша жасынан, жоқары оқыў орынларына шекем  китапларға үйретиў, сол арқалы оларды китап сүйер қылып тәрбиялаў зәрүр. Сонда ғана жәмийетимизде китап-қумарлық орталығы пайда болады, басқаларда китап оқыўға қызығады», – деген еди.

Президентимиздиң бул басламаларын еледе қоллап-қуўатлаў ҳәм кең жайдырыў бойынша, бүгин, 15-ноябрь күни Математика факультетинде «Китап-қумарлық» интелектуал таңлаўы болып өтти. Таңлаўға биринши курстан үшинши курсқа шекемги студент-жаслардан қуралған топарлар қатнасты. Ҳәр бир сораў жуўмағында, қатнасыўшылардың билим дәрежесиниң артып баратырғанлығын көриўге болады. Берилген әдебий, логикалық сораўлар студентлердиң ойлаў дәрежесин ҳәм әдебиятқа болған қызығыўшылығын еледе арттырғанлығы анық. Таңлаў жуўмағында берилген 10 сораўдан 7 жуўапты тапқаны ушын 3-курс Кәсиплмк тәлими: информатика ҳәм информациялық технологиялары топары студентлери 1-орынды, 3-курс Математика топары 6 сораўға жуўап берип 2-орынды, 5 сораўға анық жуўап берген 1-курс Математика топары 3-орынларды ийеледи. Таңлаў жуўмағында студентлерден таңлаў ҳаққында пикирлер тиңланды, студент-жасларымыздың көпшилиги усы сияқлы интелектуал ойынларды тез-тезден өткерип турыў усынысын билдиргени қуўанышлы болды.

Н. Нурымбетов