Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик гимни қабыл етилгениниң 27 жыллық байрамы

1992-жыл 10-декабрь күни «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик гимни ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасының Нызамы қабыл етилди. Нызамда гимнимиз мәмлекет суверенитетиниң белгиси екенлиги, оған үлкен ҳүрмет пенен қараў ҳәр бир инсанниң ўатанпәрўәрлық миннети екени белгиленип өтилген. Өзбекстан пухаралары, соның менен бирге мәмлекетимизде жасап турған ҳәр бир шахслар мәмлекетлик гимнди ҳүрмет қылыўы шәрт екенлиги атап өтилген.

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик гимни авторы Өзбекстан Қахарманы, Өзбекстан халық шайыры Абдулла Орипов, намасы Өзбекстан халық атристи, атақлы композитор Мутал Бурҳонов тәрепинен жаратылған. Гимнде мәмлекетимиздиң арзыў-үмитлери, келешекке болған беккем исеними терең сәўлелендирилген.

Сәне мүнәсебети менен университеимизде де сабақ басланар бурын Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары мәмлекетлик гимнлери қойып еситтирилди. Соның менен бир қатарда айтып өтиў керек, факультетимиздиң ҳәр бир аудиторияларынан гимн сеслери еситилип турды. Ҳәр бир студент қолларын көксилерине қойып, гимн сеслери жуўмақланаманға шекем орынларынан турып, жаңлап атырған Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары гимнлерине өзлериниң ҳүрметлерин көрсетти.

А. Бекниязов

Математика факультети 3-курс студенти