«Давра қизлари» таңлаўы болып өтти

Миллий өзлигин аңлайтуғын, миллий ар-намыс ҳәм өз миллетине ўападар болыўдың ең баслы ўазийпасы деп билетуғын, студент-жаслардың шаңарақта ҳақийқий үй бекеси болыўында қызларымыздың ролы айрықша. Сол тийкарда 5-февраль күни факультетимизде де усы ис-илажлардының орынланыўын еледе тереңлестириў мақсетинде «Дәўир қызлары» таңлаўының факультет басқышы болып өтти. Таңлаўдың тийкарғы ўазийпасы қызларды өмирге таярлаў, ҳаял-қызлардың жәмийеттеги ролин арттырыў, келешекте шаңарақта өз орнын еркин табыўларында туўра жол көрсетиў болып есапланады.

Таңлаў бир неше шәртлер бойынша болып өтти, тийкарғы шәртлер сәлемлесиў басқышы менен басланды. Бул шәртте ҳәр бир қатнасыўшы өз сәлемлесиў қосықлары менен топарын ҳәм өзи ҳаққында мағлыўмат келтирип өтиўи талап етилди. Кейинги шәртлерде қатнасыўшы қызлар пазандалықларын ҳәм еркин темадағы тапсырмада болса өз өнерлерин көрсетти. Таңлаў жәми 4 басқыш бойынша, бириншм ҳәм төртинши курс студент-қызлар арасында болып өтти. Таңлаў жуўмағы бойынша 22 қатнасыўшы арасынан ең епшил ҳәм шаққанлары таңлап алынды. Оған бола 1-орынды 96 балл менен У.Әзирбаева, 2-орынды 92 балл менен Т.амангелдиева, 3-орынды болса 90 балл менен А.Пиржанова жеңип алды.