ДАҒАЗА

Ҳәр ҳәптениң жума күни саат 11:30 да, 323-аудиторияда «Математикалық анализ» пәнинен мәслаҳат сабағы өтиледи. Математикалық анализге қызығыўшы студент-жаслар қатнасыўы мүмкин.

Жуўапкер: Ж.Каримбаев