2020-жыл 20-май күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде “Математиканың замонагөй машқалалары” темасында Республикалық илимий онлайн-конференциясы болып өтти.

Конференция  Zoom программасы арқалы онлайн түрде болып, конференцияны  ҚМУ ректоры, профессор Ахмед Реймов озиниң кирис сөзи менен ашып берди.  Өзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы В. И. Романовский атындағы Математика Институты директоры, академик Ш. Аюпов ҳәм академик А.Садуллаев, профессор М.Арипов өзлериниң пленарлық докладлары менен конференция ашылыў мәресиминде қатнасты.

Буннун соң конференция 20-21 май күнлери даўам етип,  төмендеги бағдарлардағы машқалалар  талқыланылды:

➢Алгебра ҳәм функционаллық анализ;

➢Комплекс анализ;

➢Дифференциаллық теңлемелер ҳәм математикалық физика;

➢Әмелий математика ҳәм информациялық технологиялары.

«Дифференциаллық теңлемелер ҳәм математикалық физика» бағдарын  академик     Азамов А., профессор   Касимов Ш.Г. ҳәм хаткер  Алауадинов А.К тәрепинен жақсы шөлкемлестирилип алып барылды.

Дифференциаллық теңлемелер кафедра баслығы, доцент К.Елгондиев,

ҳәм доцент О.Курбанбаев, доцент М.Таңирбергенов,  доцент Ж.Отаровалар өзлериниң илимий мийнетлери ҳаққында баянат жасады.

Бул онлайн-конференцияға Өзбекистан Республикасының бәрше ўәлаятларынан 100 ден аслам математик алымлар, жас излениўшилер қатнасты.Конференция барлық қатнасыўшылардың илимий искерлигиушын жүдә пайдалы болды. Әсиресе, жас излениўшилер дүнья көлеминде илимий изертлеўлер алып барып атырған устаз-математатиклердиң докладларынан өзлери ушын әҳмийетли тәжирийбе арттырды